ÄNDAMÅL

9/10 av fondens årliga avkastning skall användas för kristlig verksamhet bland barn och ungdom i Lövångers församling. Med Lövångers församling avses vad som den 1 januari 1974 utgjorde Lövångers församling. Med kristlig verksamhet bland barn avses allt kristligt barnarbete såsom söndagsskola, kyrkans barntimmar, kristen förskola samt de former av kristligt barnarbete, som framdeles kan bedrivas av församlingens präster och deras medarbetare och EFS:s predikanter och deras medarbetare. Med kristlig verksamhet bland ungdom avses allt kristligt ungdomsarbete, som bedrives öppet eller i någon form av grupper och ledes av församlingens präster och deras medarbetare eller EFS:s predikanter och deras medarbetare. Kyrkorådet i Lövångers församling skall årligen å ett av årets första sammanträden besluta om hur föregående års avkastning skall användas. Avkastningen skall i första hand användas till material och anordningar för att verksamhet skall kunna bedrivas. Den bör inte användas till avlöningar eller till sådant, som församlingen är skyldig att tillhandahålla, t ex anordningar för konfirmandundervisning. Kyrkorådet bör tillse att medel ur fondens avkastning kommer alla byar till del och att särskild hänsyn tages till byar, där det är svårt att bedriva ordnad barn- och ungdomsverksamhet, t ex de små byarna. Kyrkorådet för avgöra, vilket som riktigare: att anordna skjutsar för barnen eller att ersätta barnarbetarens resor. Kyrkorådet bör i sitt beslut tilldela 2/3av beloppet för sådan verksamhet som bedrives av församlingens präster och deras medarbetare samt 1/3 till EFS predikanter och deras medarbetare samt ange hur beloppen skall användas. Kyrkorådet bör tillse att medlen verkligen utnyttjas enligt givnadirektiv.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hanna och Alex Sundqvists stiftelse
Organisationsnummer:894701-9181
Adress:
  • Burträsk-Lövånger pastorat
  • Kyrkogatan 1
  • 937 31 Burträsk
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 982 151 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS