ÄNDAMÅL

Insamlingsstiftelsen har till ändamål att finansiera åtgärder som främjar återuppbyggnaden och förvaltningen av det ursprungliga djur- och naturlivet i Lappland. Medlen som samlas in ska även finansiera åtgärder som utförs i syfte att främja natur- och landskapsutvecklingen i området genom naturliga processer, vilket även ökar bärkraftigheten i utnyttjandet av naturresurser samt anpassningen till pågående klimatförändringar till gagn för hela samhället.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Rewilding Sweden
Organisationsnummer:802479-1165
Adress:
  • Dalvvadis
  • Box 76
  • 962 22 Jokkmokk
Telefonnummer:070-6664989
E-post:hakan.landstrom@rewilding-lapland.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:836 503 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS