ÄNDAMÅL

Till sådana sjuklingar inom församlingen, som icke åtnjuter vård i fattiggården, synnerligen sådana nervsjuka som är i behov av vård å något sanatorium eller liknande inrättning. Om räntan vid något tillfälle inte kan användas för detta ändamål, kan dessa medel istället användas till böcker eller beklädnad åt flitiga fattiga skolbarn eller konfirmander.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hanna Mattssons Stiftelse
Organisationsnummer:848000-5787
Adress:
  • Skurups Kommun
  • Stora Torggatan 4
  • 274 80 Skurup
Telefonnummer:0411-536000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:13 109 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS