ÄNDAMÅL

Ändamålet är att utan vinstsyfte bereda boende, vård eller sjukvård och social träning för människor med psykiska och sociala problem så att deras sociala förmågor i möjligaste mån utvecklas och främjas. Stiftelsen kan ge ekonomiskt bidrag eller lån, samt teckna borgen till stöd för forskning, pedagogik och vård, men också till verksamhet som i sin grundläggande inriktning tar ansvar för människan och jorden. Grunden för stiftelsens arbete är Rudolf Steiners antroposofi och den människosyn som utgår från denna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hagastiftelsen Omsorg
Organisationsnummer:802405-0588
Adress:
  • RK Lauréns AB
  • Box 13
  • 153 07 Hölö
Telefonnummer:08-554 811 40
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS