ÄNDAMÅL

Att dela ut stipendier till elever i Katedralskolan. Stipendierna skall tilldelas elever, som tillsammans med skolans ledning och personal, elevråd och föräldrar på ett förtjänstfullt sätt har engagerat sig för att motivera elever inom i första handKatedralskolan att ta ett personligt ansvar när det gäller att tillämpa en sund livsstil och samlevnad i en vidare och djupare mening och att särskilt bekämpa bruk av tobak, alkohol och narkotika samt mobbing och våld.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hälsovårdsstiftelsen vid Katedralskolan i Uppsala
Organisationsnummer:817605-8801
Adress:
  • Uppsala kommun
  • Kommunledningskontoret
  • 753 75 UPPSALA
Telefonnummer:018-7270000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS