ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen användes enligt beslut av skolstyrelsen till förmån för skolledare och lärare vid Ferlinskolan och Spångbergsgymnasiet företrädesvis som bidrag till studier, studieresor och vetenskapligt och pedagogiskt författarskap enligt följande bestämmelser:
-Studieresor utan geografisk begränsning.
-Studiebesök. t.ex besök på läromedelsförlag, insitutioner, mässor, bibliotek, arkiv och ämneskongresser (dock ej med facklig anknytning).
-Framställning av läromedel. Dessa bör vara så utformade att de kan användas av flera lärare under flera år. Materialet skall vara nyproducerat och av lokalt intresse.
-Inventering av och planering för studiebesök och exkursioner, studiematerial användbart av flera lärare under flera år.
-Vetenskapligt författarskap i den mån det kan inordnas under punkt 3 och 4 ovan.
-I de fall då inga lämpliga stipendiater enligt punkterna 1-5 ovan finnes kan bidag ur fonden även användas för kollektiva trivselbefrämjande åtgärder vid resp. skola.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lönejordsfonden
Organisationsnummer:872400-3507
Adress:
  • Filipstads kommun
  • Box 303
  • 682 27 FILIPSTAD
Telefonnummer:0590-61110
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS