ÄNDAMÅL

Fyra femtedelar av fondens ränta utdelas årligen som premium, dock så att beloppet avrundas nedåt till närmaste hela tiotal kronor. Återstående ränteavkastning lägges varje år till fondkapitalet för detsammas förstärkande. Premiet utdelas under namn av ”En gammal landsmans gåfva” vid högtidslandskapet den 30 april till ”någon Nationen tillhörig, skötsam medicine studerande, som däraf kan vara i behof” enligt de bestämmelser, som gälla för Wallins premium.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gunnars Söderstens En Gammal Landsmans Gåvas Premiestiftelse
Organisationsnummer:802481-5519
Adress:
  • Box 2062
  • 750 02 Uppsala
Telefonnummer:076-882 24 80
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS