ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att som sin självständiga förmögenhet äga och förvalta egendom, som vid bildandet tillfallit stiftelsen, ävensom den egendom, som framdeles kan komma att överlämnas till eller förvärvas av stiftelsen i syfte att sammanhålla och bevara nämnda egendom, samt att enligt styrelsens bestämmande lämna understöd eller på annat sätt främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta, i samverkan med militär eller annan myndighet lämna bidrag i syfte att stärka rikets försvar, främja vetenskaplig undervisning eller forskning och främja barns och ungdoms fostran, undervisning och utbildning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gunnar och Märtha Bergendahls Stiftelse
Organisationsnummer:857200-1272
Adress:
  • SEB
  • Institutioner & Stiftelser
  • 405 04 Göteborg
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:22 957 148 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS