ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja – utbildning – internationellt utbyte – forskning Utbildning främjas främst genom studiestipendier för eftergymnasiala studier eller motsvarande. Studier utomlands liksom studier i Sverige för utlandssvenskar bör premieras. Även studier för journalister eller andra liknande grupper som värnar demokratiska värderingar och som djupgående och kritiskt ifrågasätter företeelser och maktstrukturer kan främjas. I dessa fall kan bidrag ges även om det inte avser direkta studier. Internationellt utbyte kan främjas genom bidrag till organisationer som verkar för svenskar i världen för att motverka att dessa ska tappa kontakten med det svenska samhället men också för att ge möjlighet för ett omvänt utbyte. Forskningen bör huvudsakligen vara inriktad på statsvetenskap eller andra närliggande ämnen, främst inom politik i vid bemärkelse. Styrelsen bör särskilt värna om att premiera personer, organisationer och forskare som tänker och agerar okonventionellt och som vågar ifrågasätta etablerade teorier och strukturer. Uppräkningen är exemplifierande och det är styrelsen som vid varje enskilt tillfälle avgör hur stiftelsen bäst fullföljer ändamålet. Det är inget krav att varje ändamål gynnas årligen utan fördelningen mellan ändamålen avgörs av styrelsen. Bidrag kan lämnas både till privatpersoner, grupper eller organisationer såväl inom som utom Sverige. Forskningsanslag kan beviljas till såväl enskilda forskare som till institutioner vid universitet eller högskolor. Stiftelsen bör endast stödja kortare tidsbestämda forskningsprojekt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gunnar Gillbergs Stiftelse
Organisationsnummer:802479-9440
Adress:
  • SEB Stiftelser
  • 106 40 Stockholm
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS