ÄNDAMÅL

Årliga räntan sedan fem procent tillagts fondkapitalet, intill dess det stigit till Etthundrafemtiotusen (150.000) kronor och möjligen erforderliga kostnader för annonsering om gåvoansökningar gäldats skall användas: 1. Till dispensären i Vänersborg överlämnas årligen Tvåhundrafemtio (250) kronor till beredande av sommarvistelse för klena medellösa barn. 2. Till åstadkommande av vila och sommarrekreation åt klena medellösa hustrur Tvåhundrafemtio (250) kronor årligen. 3. Återstående räntemedel skola i form av gåvor, vilka betraktas såsom tillfälliga och ej äga karaktär av pension eller underhåll, men kunna förnyas, årligen till belopp av lägst Tvåhundra (200) kronor och högst Fyrahundra (400) kronor, tilldelas änkor och faderlösa döttrar, tillhörande Pauvres Honteux i Vänersborg, vilka befinnas vara i behov av och förtjänta av hjälp samt icke åtnjutit fattigvård. Särskilt böra sjuka, som behöva läkarevård eller hälsostärkande behandling ihågkommas. Högsta antalet gåvomottagare vid varje utdelning skall till en början utgöra tolv och må sedan ökas i förhållande till stigningen av fondens avkastning intill högst sexton. När fonden uppgår till Etthundrafemtiotusen kronor, må gåvor intill femhundra kronor utdelas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gunhilds Petrés Minnesstiftelse
Organisationsnummer:802424-3571
Adress:
  • Vänersborgs kommun
  • Ekonomikontoret
  • 462 85 Vänersborg
Telefonnummer:0521-721100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:265 377 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS