ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja svensk vetenskaplig medicinsk forskning, inom sjukvårdens område- till exempel medicinsk forskning.Stiftelsens ändamål kan främjas genom stipendium eller anslag.Tillskott till stiftelsen utgör bundet eller fritt kapital, utifrån givarens avsikt.För uppfyllande av stiftelsens ändamål får användas den årliga direktavkastningen med avdrag för förvaltningskostnader. Med direktavkastning avses löpande inkomster, såsom räntor och utdelningar. Förvlataren bör även tillse att viss kapitalisering ska ske i syfte att trygga donationskapitalet och skapa förutsättningar för tillväxt av detsamma.Under stiftelsens två första år från dess bildande får stiftelsen, för uppfyllande av sitt ändamål, använda en mindre del av donationskapitalet, dock högst tvåhundrafemtiotusen (250 000) kronor per år under förutsättning att stiftelsens krav på varaktighet beaktas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gösta och Vajlet Wennerots stiftelse
Organisationsnummer:802481-4645
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 Stockholm
Telefonnummer:08-7011000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS