ÄNDAMÅL

Av den årliga ränteinkomsten utav donationskapitalet skall alltid hälften läggas till detta kapital och en fjärdedel användas till underhållet av dels fabrikören Carl Th. Gislows och hans makas gravplats och gravvård och dels Carl Gustaf Gislow och Ragnar Selldéns familjegrav, båda på Båraryds kyrkogård. Den återstående fjärdedelen får användas för den kyrkliga verksamheten i den del av församlingen, som en gång omfattades av av Båraryds församling och för ändamål varom kyrkofullmäktige äga bestämma. Vad som vissa år ej tages i anspråk för gravarnas underhåll, respektive för församlingens kyrkliga verksamhet skall fonderas för kommande behov.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gösta och Märta Gislows stiftelse
Organisationsnummer:802481-4678
Adress:
  • Gislaveds pastorat
  • Box 83
  • 332 22 Gislaved
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:366 888 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS