ÄNDAMÅL

Beloppet [1 000 000] ska i första hand användas till att slutföra sorteringen och förtecknandet av mitt, Greta Renborgs, arkiv. Resterande del av den erhållna summan ska användas till bedrivande av undervisning och extern information rörande bevarande och nyttjande av personarkiv inom handskriftavdelningen, varvid särskilt ska beaktas behovet av ökad kunskap hos bibliotekspersonal vid olika typer av bibliotek.

[..]Fondens årliga avkastning ska nyttjas till vård av det till handskriftsavdelningen donerade Greta Renborgs arkiv och bedrivande av undervisning och extern information rörande bevarande och nyttjande av personarkiv inom handskriftavdelningen varvid särskilt ska beaktas behovet av ökad kunskap hos bibliotekspersonal vid olika typer av bibliotek. Man bör se till att den bredd i personarkiv och av användarsidan som Greta Renborg alltid framhöll beaktas. Utbildning och information, enligt ovan, ska därmed avse att öka kunskapen om olika personarkivs nyttjande och bör riktas till bibliotekarier vid alla universitet och högskolor, vid folk-, företags- och myndighetsbibliotek, folkrörelser och inom arkivväsendet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Greta Renborgs stiftelse
Organisationsnummer:802478-8823
Adress:
  • Uppsala Universitet, Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 Uppsala
Telefonnummer:018-471 75 55
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS