ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska främja och stödjatolerans, demokrati och mänskliga rättigheterarbete mot antisemitism, rasism och främlingsfientlighetkulturutbildning och information inom ovanstående områdensjukvårdStiftelsen kan verka både nationellt och internationellt. Bidrag och stöd kan lämnas till såväl svenska som utländska organisationer och enskilda personer oavsett nationalitet.Stiftelsen kan också i egen regi verka för ändamålen.Styrelsen äger rätt att varje år avgöra vilka av stiftelsens ändamål som ska gynnas. Det är inget krav att varje ändamål gynnas årligen utan fördelningen mellan ändamålen avgörs av styrelsen.Såväl avkastning på stiftelsens tillgångar som dess tillgångar får användas till främjande av ändamålet. Det bundna kapitalet får dock inte användas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gerald och Monica Naglers Stiftelse
Organisationsnummer:802478-9110
Adress:
  • SEB
  • Privat Banking, Stiftelser ST/S3
  • 106 40 Stockholm
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS