ÄNDAMÅL

Av avkastningen ska årligen 20 % läggas till kapitalet. Anslag ur stiftelsen ska kunna beviljas doktorander och forskare som högst tre år tidigare avlagt doktorsexamen, för forskningsarbeten vid institutionen inklusive ovannämnda forskningslaboratorier. Ansökningar bör främst avse bidrag till anskaffande av specialredskap, bidrag till arvoden för sådan experthjälp, som kan krävas för materialanalyser, röntgenfotografering, åldersbestämningar, statistiska beräkningar och framställningar av bildmaterial, samt till studieresor utanför studieorten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Greta Arwidssons stiftelse
Organisationsnummer:802424-6313
Adress:
  • Stockholms Universitet
  • Ekonomiavdelningen
  • 106 91 Stockholm
Telefonnummer:08- 16 20 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:228 027 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS