ÄNDAMÅL

Stiftelsen har – inom ramen för vid var tid tillämpliga överenskommelser om ITP-planen (ITP) och Avtal och tjänstegrupplivförsäkring (TGL) mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK (PTK) (eller en sådan organisation som kan komma att träda i någondera partens ställe) – till ändamål att:

a) i första hand finansiera den s.k. kollektivavtalsgarantin för ITP och TGL, eller ett sådant motsvarande arrangemang vars huvudsakliga syfte är att vid arbetesgivarens underlåtenhet tillförsäkra den enskilde arbetstagaren, och i förekommande fall dennes berättigade efterlevande, de förmåner som han eller hon har rätt till enligt ITP och TGL, medan benämnd ”Kollektivavtalsgarantin”.

b) i andra hand – om kapitalet överstiger vad som behövs för att finansiera kollektivavtalsgaratin – finansiera den informationsverksamhet avseende ITP och TGL som följer av överenskommelserna mellan Svenskt Näringsliv och PTK (eller en sådan organisation som kan komma att träda i någondera partens ställe) om medel för informationsverksamhet inom ITP och TGL-området, nedan benämnd ”informationsverksamheten”, och

c) i den utsträckning stiftelsekapitalet inte behövs för att långsiktigt och varaktigt finansiera ändamålen i a) och b) ovan, främja annat pensionsfrämjande ändamål inom ITP- och/eller TGL-området, i enlighet med vad som närmare framgår av från tid till annan träffade överenskommelser om ITP och/eller TGL mellan Svenskt Näringsliv och PTK (eller en sådan organisation som kan komma att träda i någondera partens ställe).

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Garantistiftelsen för ITP och TGL
Organisationsnummer:802480-0883
Adress:
  • Collectum Garantistiftelsen för ITP och TGL
  • 103 76 Stockholm
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS