ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.
Den för utdelning disponibla avkastningen användes, enligt beslut av skolstyrelsen, på förslag av personalkonferens, till förmån för lärare vid grundskolan i Eskilstuna kommun.
Avkastningen skall användas som bidrag till studier, studieresor, vetenskapligt och pedagogiskt författarskap.
Avkastning får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.
Avkastning som inte används reserveras för utdelning kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Galleenska samstiftelsen
Organisationsnummer:818000-7620
Adress:
  • Kommunstyrelsen
  • Eskilstuna kommun
  • 631 86  Eskilstuna
Telefonnummer:016-710 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS