ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att stödja, främja och inspirera entreprenörskap i Sverige som syftar till att: a. motverka all form av utanförskap i samhället, genom att främja integration och uppmuntra till mångfald som gynnar ökad tolerans och förståelse b. främja ett hållbart samhälle, såväl socialt, ekologiskt som ekonomiskt Stiftelsen ska främja sitt syfte genom att lämna ekonomiskt bidrag till olika projekt, eller till enskilda fysiska- såväl som juridiska personer som verkar inom stiftelsens ändamål. Stiftelsens styrelse väljer själv från tid till annan om ansökningsförfarandet ska tillämpas eller om styrelsen själv väljer ut enskilda projekt, fysiska – eller juridiska personer som ska erhålla ekonomiska bidrag från stiftelsen

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Frixos Papadopoulos Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802479-0613
Adress:
  • Fontanta Food
  • Box 43
  • 135 21 Tyresö
Telefonnummer:073-3414961
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS