ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte ska vara att främja hälsa, fritid och kultur bland brukare/boende på vård- och omsorgsboenden, särskilda boenden i Sverige. Stiftelsens verksamhetsmål skall vara att ge ekonomiska förutsättningar till enskilda eller grupper att självständigt och vid behov ta del av hälsofrämjande åtgärder, fritids- och kulturaktiviteter. Stiftelsens ändamål ska uppfyllas genom att ge bidrag och bedriva uppsökande verksamhet avseende hälsofrämjande åtgärder, fritids- och kulturaktiviteter. Stiftelsen har rätt att ta emot donationer och testamenten samt öka sina tillgångar även på annat sätt, dock inte genom att bedriva affårsverksamhet. Stiftelsens målgrupp, destinatärskrets ska vara enskilda boende eller grupper i boenden som är knutna till vård- och omsorgsboenden, särskilda boenden i Sverige.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Flexidentstiftelsen
Organisationsnummer:802480-9496
Adress:
  • Gårdsfogdevägen 18 A
  • 168 67 Bromma
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS