ÄNDAMÅL

Friherre Gustaf Armfelts stipendiestiftelse för släkten Cederbaum skall, sedan 1/20 av avkastningen lagts till kapitalet, av återstoden därav utdela stipendier till medlem eller medlemmar av / manliga eller kvinnliga / av adliga ätten Cederbaum, varvid gälla a) Inget hinder möter, att understöd upprepade gånger tilldelas samma person.b) Kvinnlig ättemedlem, som gift sig med man av annan släkt, kan uppbära understöd, likväl så, att behövande ättemedlem, som bär namnet äger företräde.c) Utdelas understöd till studerande/manlig eller kvinnlig ättemedlem/ äger den, som studerar latin eller avlagt maturitetsexamen på latinlinjen företräde.Utslocknar adliga ätten Cederbaum på både mans och kvinnosidan, skola understöden istället utdelas helst till behövande medlemmar 7 manliga eller kvinnliga/ av riddarskaper och adeln / introducerade eller icke introducerade ätter / men eljest till andra till andra pauvres honteux, med företräde för personer besläktade med ätten Cederbaum.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Friherre Gustaf Armfelts stipendiestiftelse för släkten Cederbaum
Organisationsnummer:133601-3170
Adress:
  • Bengt Yngveson
  • Vegagatan 9
  • 224 57 Lund
Telefonnummer:0725-14 82 22
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 272 122 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS