ÄNDAMÅL

§ 2 En tiondel av årsräntan avsättes till kapitalets förstärkande. Återstoden av årsräntan fördelas så, att hälften användes till sjukunderstöd enligt bestämmelserna i § 3, en fjärdedel till stipendium för studerande, vilken gjort sig känd för flit, fallenhet för studier och gott uppförande, samt dessutom på vederbörligt sätt styrkt sig vara behövande, samt en fjärdedel till stipendium för studerande som tillhör juridiska fakulteten, gjort sig känd för flit, fallenhet för studier och gott uppförande, samt dessutom på vederbörligt sätt styrkt sig vara behövande. § 3 Understödet tilldelas sjuke studerande för att bereda dem tillfälle till erhållande av sådan sjukhjälp, vartill de icke såsom nationsmedlemmar äro berättigade i Upsala, eller vilken på annan ort måste sökas; bärande vid bortgivandet av detta understöd bröstsjuke företrädesvis komma i åtanke. Skulle under något år understödet alls icke eller endast till någon del komma att utdelas, äge inspektor att i samråd med stipendienämnden utdela de för året innestående medlen såsom tillfälligt stipendium åt en eller flere därav förtjänte nationsmedlemmar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Freundts stipendiestiftelse
Organisationsnummer:802481-1625
Adress:
  • Södermanlands-Nerikes nation
  • St. Larsgatan 4
  • 753 11 Uppsala
Telefonnummer:018-154060
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS