ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att genom stipendier för studieändamål främja unga kvinnor och mäns entreprenörskap eller innovation inom ramen för Sverige-Amerika Stiftelsens arbete för utvecklingen av förbindelserna mellan å ena sidan Sverige och å andra sidan USA och Kanada. Härigenom är ambitionen att göra en insats för Sveriges framtida tillväxt som i hög grad kommer att bero på enskilda personers entreprenörskap. Stiftelsens avkastning ska användas till stipendier för studier i USA eller Kanada på främst högskole-, magister- och doktorandnivå inom områden såsom bland annat ekonomi, samhälls- och naturvetenskaper och teknik. Stipendierna ska utges i Stiftarens namn under beteckningen Familjen Mix entreprenörsstiftelse. […] Endast sökanden som har kvalificerat sig för att antas till ett toppuniversitet i USA eller Kanada för studier på högskole-, master- eller doktorsnivå och som visat passion och intresse för entreprenörskap eller innovation ska kunna tilldelas stipendium. Bedömningen av om ett universitet utgör ett toppuniversitet ska göras av Förvaltaren med utgångspunkt i den rankning universitetet erhållit från internationellt eller i Nordamerika erkända rankinginstitut eller facktidskrifter. Målsättningen är att ett stipendium ska motsvara 50 % eller mer av kostnaden för ett års studier vid det universitet stipendiaten antagits till. I nu angiven kostnad ska ingå terminsavgift och andra obligatoriska avgifter samt resor och uppehälle. Om Stiftelsens avkastning inte kan täcka denna kostnad får stipendium utgå med ett lägre belopp. Förvaltaren får utse fler än en stipendiat om Stiftelsens avkastning för ett år täcker fler än ett stipendium.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Familjen Mix entreprenörsstiftelse
Organisationsnummer:802479-2460
Adress:
  • Sverige-Amerika Stiftelsen
  • Box 5280
  • 102 46 Stockholm
Telefonnummer:86114611
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS