ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att en gång per år utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller andra bestämda fysiska eller juridiska personer, lämna understöd i form av stipendier, för beredande av undervisning eller utbildning inom teknik- och naturvetenskap. Beslutande stipendium skall meddelas och utbetalas i samband med läsårets avslutning för Vansbro gymnasieskola och enligt instiftarnas intentioner till en eller maximalt två elever som antingen tar sin examen eller har avslutat sitt näst sista studieår på gymnasieskolans tekniska- eller naturvetenskapliga program. Stipendium skall utgå med lägst 5 000 kr per mottagare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Familjen Enanders utbildningsstiftelse
Organisationsnummer:882601-9278
Adress:
  • Bo Enander
  • Bromans väg 10
  • 780 50 VANSBRO
Telefonnummer:0281-713 47
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:23 136 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS