ÄNDAMÅL

1. Stiftelsens ändamål är att främja amatörorkestrar i kategorierna stråk-, blås- och symfoniorkester. 2. Stiftelsens ändamål skall främjas genom att lämna bidrag till orkestrar av ovan angivet slag. Bidrag kan lämnas för att bekosta: – konsertarrangemang. Exempelvis kan kostnaderna avse dirigent, solist, lokalhyra, hyra eller köp av noter. Jag vill uppmuntra till framförande av nyare musik, där notmaterialet kan vara extra dyrt. – repetitörer, t.ex. specialister på ett instrument eller instrumentgrupp. – beställning av verk från en kompositör. – köp eller hyra av musikinstrument och annan utrustning som deltagarna inte kan förväntas själva medtaga till repetitioner eller konserter, t.ex. pukor. 3. Med amatörorkestrar avses grupper där musikerna verkar utan ersättning. 4. Bidrag ska i första hand ges till orkestrar i Göteborg med omnejd. 5. För ändamålet får endast avkastningen av kapitalet användas. 6. Maximalt 10 % av avkastningen får läggas till kapitalet. 7. Stiftelsens förmögenhet skall förvaltas på ett godtagbart sätt och med inriktning på hållbarhet, varvid klimatet är av stor vikt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Familjen Jungens stiftelse
Organisationsnummer:802482-1293
Adress:
  • Lars Kvensler
  • Landshövdingegatan 19
  • 431 38 Mölndal
Telefonnummer:0706-805511
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 500 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS