ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig medicinsk forskning företrädesvis inom områdena geriatrik, urologi och transplantationskirurgi (transplant surgery). Stiftelsen kan för att främjandet av sitt ändamål dela ut forskningsanslag till vetenskapligt meriterande forskare för framåtriktad forskning inom respektive område. I första hand bör anlag beviljas till forskare vid universitetssjukhus i Skåne eller vid Lunds universitet. Endast forskare huvudsakligen verksamma i Sverige bör komma ifråga. Styrelsen ska prioritera att om möjligt dela ut färre och större anslag. Styrelsen behöver inte främja varje forskningsområde årligen eller med samma belopp utan styrelsen avgör vid var tid hur anslagen fördelas. Finner styrelsen att behov saknas inom ovan angivna områden eller om det av andra skäl befinnes angeläget kan även annan medicinsk forskning främjas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Familjen Hjelms stiftelse för medicinsk forskning
Organisationsnummer:802481-9115
Adress:
  • SEB Private Banking Stiftelser
  • 205 20 Malmö
Telefonnummer:040-667 64 73
E-post:emeli.lagstrom@seb.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS