ÄNDAMÅL

Fonden är avsedd att efter ansökan hos nämnden bereda stipendier som hjälp företrädesvis åt obemedlade eller mindre bemedlade välartade och begåvade ungdomar, manliga såväl som kvinnliga, vilka önska genomgå läroverk, seminarier, lantbruksskolor eller lärokurser för yrkesutbildning. Rätt till bidrag ur fonden tillkommer endast dem, som äro bosatta inom kommunen, sådan gränsen var före 1947 års utgång. Stipendiernas sammanlagda belopp får en överstiga 4/5 av räntan under närmast föregående räkenskapsår. Återstoden av den årliga avkastningen lägges till kapitalet intill dess detta uppgått till Kronor Femtiotusen/50.000:-/ varefter hela ränteavkastningen får utdelas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Fabriksingenjör Gustaf Petterssons stipendiestiftelse
Organisationsnummer:802424-8372
Adress:
  • Kungsörs församling
  • Box 12
  • 736 21 Kungsör
Telefonnummer:0227-15500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS