ÄNDAMÅL

§ 2Stiftelsens ändamål är att främja kultur, omsorg om barn och ungdom, religiös verksamhet, idrott, social hjälpverksamhet, utbildning och vetenskaplig forskning….§ 11för fullgörandet av stiftelsens ändamål äger styrelsen att använda såväl avkastning som kapital. Kapitalet för dock ej förbrukas förrän tidigast tio år förflutit från stiftelsens bildande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Eva och Mikael Kamras Stiftelse
Adress:
  • Mijesi
  • Kungsgatan 30
  • 111 35 Stockholm
Telefonnummer:705233100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS