ÄNDAMÅL

§ 2 Stiftelsens ändamål är att främja kultur, omsorg om barn och ungdom, religiös verksamhet, idrott, social hjälpverksamhet, utbildning och vetenskaplig forskning. … § 11 för fullgörandet av stiftelsens ändamål äger styrelsen att använda såväl avkastning som kapital. Kapitalet för dock ej förbrukas förrän tidigast tio år förflutit från stiftelsens bildande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Eva och Mikael Kamras Stiftelse
Organisationsnummer:802481-1575
Adress:
  • Mijesi
  • Box 5483
  • 114 84  Stockholm
Telefonnummer:705233100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:533 049 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS