ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska ha som ändamål att främja vidareutbildning och fördjupning i historieämnet för lärare i historia vid Katedralskolan, Polhemskolan och Spyken i Lund. Bidrag ska lämnas till studieresor till Tyskland, Danmark och Baltikum. Helst ska resorna utformas som gruppresor med handledare och samordnare. På samma sätt kan medel utbetalas för gruppresor till Tyskland, Norden och Baltikum för medlemmar i Posten Seniorerna Södra Skåne. Dock ska bidrag för historielärare prioriteras. Vidare kan stiftelsen lämna bidrag till barn med cancersjukdomar vid Universitetssjukhuset i Lund. Medlen ska användas för dessa barn och deras familjer, för att förverkliga barnens önskedrömmar i samma anda som stiftelsen Min Stora Dag verkar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Evald och Gertrud Perssons stiftelse
Organisationsnummer:802479-5802
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • Blasieholmstorg 12
  • 106 70 Stockholm
Telefonnummer:08-7018710
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS