ÄNDAMÅL

[…] den årliga räntan måtte i slutet af hvarje vårtermin, genom Consistorii Academici försorg, tilldelas en obemedlad, genom goda seder och berömliga studier värdig, Studerande af Göteheborgska Samhället, till hjvilket jag sjelf hört.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:F. Ewerlöfs stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817604-2078
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 Uppsala
Telefonnummer:018-471 75 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS