ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stödja forskning kring sarkom, med särskild tonvikt på mjukdelssarkom, genom utdelande av forskningsstipendier från stiftelsen. Forskningsmedel avses att normalt utdelas en gång årligen till forskare anställda vid eller tydligt anknutna till Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Sahlgrenska universitetssjukhuset eller Varbergs sjukhus.

Exempel på forskning som kan få stöd

– Nya analysmetoder för tidig diagnos av mjukdelssarkom, speciellt blodprovsbaserade metoder som kan utföras utan avancerade röntgenutrustningar.
– Nya behandlingsmetoder för sarkom
-Utveckling av nya cytostatika eller andra läkemedel, immunterapibaserad behandling eller nya kirurgiska metoder för behandling av återkommande tumörer
– Modem patientbaserad testning av cytostatika utgående från cellodlingsscreening
– Förbättrade uppföljningsmetoder av behandlingsresultat
– Nya rutiner för uppföljning av behandlade patienter

Stipendier kan utgå till utrustning, material och forskningsarbete samt till konferensresor eller anordnande av konferenser av relevans för sarkomforskning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Eva Lidéns stiftelse för sarkomforskning
Organisationsnummer:802482-4610
Adress:
  • Gunnar Lidén
  • Uardavägen 14B
  • 224 71 Lund
Telefonnummer:0708363172
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS