ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att med ekonomiska bidrag, och utan vinstsyfte eller begränsning till vissa juridiska eller fysiska personer:- Främja och stödja utbildning och omsorg av barn och ungdomar i syfte att öka samt underlätta lärande. I detta ingår även att stimulera och uppmuntra lärare och pedagoger i derasundervisande roll samt att framhålla beundransvärda individuella och kollegiala lärar- och pedagoginsatser.- Främja och stödja medicinsk vetenskaplig forskning (med särskilt fokus på hjärt- och kärlsjukdomar, cancerrelaterade sjukdomar och njurmedicin).- Främja och stödja social hjälpverksamhet bl.a. i syfte att främja återanpassning till, samt integration i, samhället.- Främja kulturyttringar (med särskilt fokus på fast och rörlig bildkonst samt litteratur).Ändamålet ska främjas genom att stiftelsen delar ut bidrag och stipendium till fysiska eller juridiska personer eller organisationer som främjat eller bedrivit arbete som överensstämmermed stiftelsens ändamål samt genom opinionsbildning eller på liknande sätt i syfte att förändra attityder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Eric Hieltes Stiftelse
Organisationsnummer:802479-2817
Adress:
  • Östra hamngatan 19
  • 404 27 Göteborg
Telefonnummer:031-890300
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS