ÄNDAMÅL

En femtedel av räntan ska årligen läggas till kapitalet, varemot återstående fyra femtedelar av räntan skola för varje år i december månad före jul utdelas, därest sökande till understöd anmäla sig. Skulle så något år ej bliva fallet, läggas även de sålunda ej disponerade räntemedlen till kapitalet. Understöd ur fonden tilldelas sådana stadens befattningshavare eller fore detta befattningshavare eller dessas efterlevande, make och minderåriga barn, som äro I särskilt behov därav.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Eskilstuna kommunala tjänstemannastiftelse
Organisationsnummer:818000-8289
Adress:
  • Eskilstuna kommun
  • 63186 Eskilstuna
Telefonnummer:016-7101000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:31 808 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS