ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till kristen verksamhet bland barn och ungdom, ålderstigna, sjuka och andra som är i behov av omvårdnad. Minst en tiondel av den årliga avkastningen skall läggas till fondens kapital. Disponibla medel för utdelning får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Elof och Amanda Karlssons stiftelse
Organisationsnummer:846002-0533
Adress:
  • Malmö Pastorat
  • Box 346
  • 201 23 MALMÖ
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS