ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till kristen verksamhet bland barn och ungdom, ålderstigna, sjuka och andra som är i behov av omvårdnad. Minst en tiondel av den årliga avkastningen skall läggas till fondens kapital.Disponibla medel för utdelning får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Elof och Amanda Karlssons stiftelse
Organisationsnummer:846002-0533
Adress:
  • Malmö Pastorat
  • Box 346
  • 201 23 MALMÖ
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS