ÄNDAMÅL

Stiftelsens årliga avkastning skall – sedan en tiondel därav lagt till kapitalet – i första hand användas till prydande av gravar med stoft efter mindre bemedlade personer inom Partille och Sävedalens församlingar och i andra hand användas till skötsel och prydande av gravar, där gravrättsinnehavaren inte själv kan bekosta underhåll och skötsel eller där t.ex. gravrättsinnehavare ej kan anträffas eller ej kan vidtalas p.g.a. långvarig ohälsa. Disponibel avkastning får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ellen och Arthur Liljedahls Stiftelse
Organisationsnummer:855100-7571
Adress:
  • Partille pastorat
  • Box 67
  • 433 21 Partille
Telefonnummer:031-340 42 30
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:178 610 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS