ÄNDAMÅL

räntan är afsedd att, när fonden vuxit till ett tillräckligt belopp, utdelas åt botanister som vistas vid Uppsala Universitet, som understöd för resor inom Skandinavien med botaniskt ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Elias Fries Stipendiefond
Organisationsnummer:817602-2427
Adress:
  • Upplands Botaniska Förening, c/o SLU Artdatabanken
  • Box 7007
  • 750 07 Uppsala
Telefonnummer:0702-31 77 85
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS