ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att upprätta eller understödja redan befintliga allmännyttiga inrättningar samt stödja upptäckter, uppfinningar och erfarenheter, vilka äro ägnade att förbättra människans tillvaro och livsföring, särskilt i de delar som nedan säges.

Stiftelsen må i första hand stödja upptäckter avseende utnyttjandet av naturkrafterna, så att dessa på allt bättre sätt kunna nyttiggöras för mänskligheten och då särskilt genom åvägabringande av ökad folkhälsa.

Stiftelsen bör för ändamål som nu är sagt söka genom förvärv av jordegendomar för forskare möjliggöra studier och experiment i och för framställandet av bättre födoämnen eller genom upprättande av laboratorier bereda forskare och uppfinnare sådan möjlighet.

Vid tolkning av tillämpning av denna paragraf skall ”utlåtande angående Ekhagastiftelsens allmänna ändamål”, avgivet i Stockholm den 9 september 1957 ar Arbetsdomstolens ordförande f.d. justitierådet Gunnar Dahlman, rådmannen C.E. Sundström och professorn Hernik Hessler, vara vägledande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ekhagastiftelsen
Organisationsnummer:802000-7186
Adress:
  • AB RÃ¥dstornet
  • Kungstensgatan 38
  • 11359 STOCKHOLM
Telefonnummer:070-2408181
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS