ÄNDAMÅL

De avkastningsmedel skola i första hand användas för beredande av friplatser åt behövande sjuka med företrädesrätt för s.k. pauvres honteux eller såsom bidrag till sådana friplatser.

I andrahand under eller efter sjukvård till patient som i anledning av sjukhusvistelse eller på grund av minskad arbetsförmåga orsakad av sjukdom, fått sin ekonomiska ställning försämrad,

till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta,

till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel,

bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka patienter med olika fysiska handikapp bedöms vara i behov av

samt till bestridande av kostnader för konvalescentvård och rekreation, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Anders Bergendorffs fond för stiftelsen Rödakorshemmet
Organisationsnummer:802402-4336
Adress:
  • SEB Wealth Management
  • Institutioner & Stiftelser ST S3
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7635000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS