ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att till nuvarande och förutvarande arbetstagare hos f d AB Sveriges Förenade Trikåfabriker ävensom till dessas familjer
– dels utge tillfälliga understöd vid invaliditet eller sjukdom, ävensom utge understöd då särskilt behov anses föreligga enligt stiftelsestyrelsens prövning
– dels bestrida kostnader för utbildning, studieresor, bidrag till personalföreningar bland de anställda eller förutvarande anställda
– dels förvalta och omhänderha stiftelsens fastigheter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Eiserstiftelsen
Organisationsnummer:864500-5888
Adress:
  • Patrik Höiby
  • Lantvägen 35
  • 246 33 Löddeköpinge
Telefonnummer:0703-736673
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS