ÄNDAMÅL

[…] den derå belöpande årliga räntan måtte årligen Valborgsmessoaftonen såsom praemium tilldelas någon af Vestmanlands och Dala nations medlemmar, som genom flit och sedlighet gifver ett godt hopp om sig, är vid Akademien närvarande samt i behof af understöd. Till detta praemium sker utnämningen af Nationens Herr Inspector på det sätt, som honom bäst synes. Dock vill jag härvid göra det tillägg att om descendenter af min aflidne äldre Broder, Capitainen Carl Wilhelm Hallander, eller barn af mina ungdomsvänner […] gifva godt hopp om sig vid Lärosätet, de, oansedt andras större behof, må vid utnämningen företrädesvis komma i åtanka.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:E. Hallanders stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817604-2367
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 Uppsala
Telefonnummer:018-471 75 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS