ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att i första hand till släkting i rakt nedstigande led till kyrkoherden i Börstil J.E. Arpi, som studerar vid något av rikets universitet. Söker inte släkting tilldelas stipendium till obemedlad, skicklig studerande av Uplands nation. Nationens seniorer uppför tre av de sökande på förslag, varefter lottning mellan dessa sker på allmänt landskap. Släkting uppbär stipendiet hela studietiden, annan i fyra år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:E Ohnés stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817604-2938
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 Uppsala
Telefonnummer:018-471 75 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS