ÄNDAMÅL

främja barns eller ungdoms vård och uppfostran eller utbildning, dock ej till sådana ändamål, som skola bestridas av skattemedel.
I första hand avses att stödja den ungdomsverksamhet som av Svenska kyrkan utövas inom nuvarande Västerås Domkyrkoförsamling, med rätt dock för styrelsen
1 att vid behov kunna tillgodose den kyrkliga ungdomsverksamheten inom övriga församlingar i Västerås stad,
2 att i särskilda fall – då skäl därtill anses föreligga – kunna utanordna bidrag till andra efter kristliga linjer arbetande ungdomsföreningar inom staden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Doktorinnan Märta Björkmans Stiftelse
Organisationsnummer:878001-9925
Adress:
  • VästerÃ¥s Pastorat
  • Box 5
  • 72103 VästerÃ¥s
Telefonnummer:021-814600
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS