Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 21 990 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Behövande prästänkor, präster och prästbarn inom Strängnäs stift -
Den årliga ränteavkastningen ska i första hand användas för vården av makarna Lundbergs gravplats å Seglora kyrkogård. Den övriga delen av ränteavkastningen ska tillfalla Seglora församling och användas till kyrkans prydande. -
Fondens ändamål är att till behövande familjer med rörelsehindrade barn lämna bidrag till anskaffande av hjälpmedel för den handikappade, vistelse vid sjukhus e dyl varvid företräde ges till familjer med poliodrabbade barn. Läs mer ... -
Till norsk medborgare, inskriven vid norskt universitet eller högskola och ej äldre än 25 år, för studier vid Uppsala universitet under minst en termin. -
[.] vars ränteavkastning en fjärdedel årligen skulle läggas till kapitalet, medan tre fjärdedelar – efter avdrag av Riddarhusets förvaltningskostnader – användas för de ändamål, som omförmälas i punkt 8 av släktföreningens stadgar, nämligen till uppfostringshjälp åt uppväxande ungdomar inom släkten, Läs mer ... -
Insamlingsstiftelsen har till huvudsakligt ändamål att genom insamling av medel i form av kontanter, värdepapper, fastigheter med mera kunna stödja vetenskaplig forskning kring Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar som bedrivs i Sverige. -
Avkastningen ska användas till hjälpbehövande inom församlingen, företrädesvis gamla och barn. -
Tre fjärdedelar av fondens avkastning utdelas varje år enligt beslut av avdelningskollegiet för väg- och vattenbyggnad till avgående studerande inom avdelningen för väg- och vattenbyggnad, som utmärkt sig för framgång i studier och för praktiska anlag samt ådagalagt flit och Läs mer ... -
Insamlingsstiftelsens ändamål är att, på evangelisk grund, med Bibeln som rättesnöre, verka för evangeliets utbredande. Däri ingår att främja mission to Europe med säte i Köpenhamn genom att årligen bidra med minimum 10 procent av Insamlingsstiftelsens insamlade medel. Ändamålet ska Läs mer ... -
Att tjäna den Svenska högerns sak. -