Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 21 035 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsens ändamål är att verka för jordbrukets främjande och bedriva utbildning inom Naturbruksområdet. -
Stiftelseförordnandet saknas. Beskrivning av ändamålet enligt 5 § stiftelseförordningen: […] Med ränteavkastningen av de för varje särskilt stipendium donerade medlen bestrides hyreskostnaden för ett möblerat bostadsrum eller omöblerad enrumslägenhet i Stiftelsen Smålandsgårdens i Uppsala fastighet. I den mån räntan icke Läs mer ... -
[…] Avkastning skall användas till stipendier åt medellösa elever vid Musikkonservatorium […] -
Avkastningen skall årligen utdelas till behövande inom församlingen med företräde för s.k. pauvres honteux. -
Stiftelsens ändamål är att understödja de medicinskteoretiska och kliniska forskningar, som vid universitetet bedrivas för cancerns och de maligna tumörernas bekämpande, eller användas för bekämpandet av multipel skleros. Avkastningen behöver icke nödvändigt tas i bruk årligen utan kan, om så Läs mer ... -
Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga pensionsutfästelser som givits av B och G Järlesjö AB, 556282-8888, (arbetsgivaren), åt arbetstagare som är eller har varit ledamöter eller suppleanter i B och G Järlesjö AB:s styrelse eller deras efterlevande. Läs mer ... -
Till genetisk forskning, företrädesvis till humangenetik vid universiteten i Uppsala, Lund och Stockholm samt vid Karolinska inst., i första hand till svensk forskare för forskning i eller utom Sverige, i andra hand till utländsk forskare för forskning i Sverige. Läs mer ... -
[1. Af fondens årliga behållna afkastning utdelas af nationens inspektor och seniorer tills vidare sjuttiofem (75) kronor eller det mindre belopp i kronor, hvartill sagda afkastning, efter afdrag af nödiga omkostnader, uppgår, vid hvarje hösttermins slut, efter eller utan ansökan, Läs mer ... -
Avkastningen av fonden äger styrelsen disponera för bestridande av de med institutets allmänna verksamhet förenade kostnaderna. -
Ändamålet är att främja vetenskaplig undervisning eller medicinsk forskning inom eller utom Sverige och avse företrädesvis astmatiska sjukdomar. -