ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning utdelas som pension till Adeliga Fruntimmer af Fröken Maria Elisabeth Tersmedens syskons efterkommande, 2:ne då de finnas, men i annat fall ett enda. Om vid yppad ledighet, hvilken alltid i allmänna Tidningarne införas bör, någre anhöriga af förenämnde beskaffenhet icke finnas eller sig anmäla, äger Riddarhusdirektionen att använda interesset till Pensioner för andre af Adelens Barn, på sätt Direktionen bäst pröfvar, likväl och med förbehåll, att om en annan tid Fruntimmeraf Fröken Maria Elisabeth Tersmedens syskons efterkommande uppvuxit och sig anmäla, desamma må från anmälningsdagen äga rättighet uppbära.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fröken M.E. Tersmedens Fond
Organisationsnummer:802003-4842
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS