Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 21 034 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsens ändamål är att av avkastningen utdela tre lika stora stipendier. Tvenne av stipendierna tilldelas fattiga och av sådant understöd förtjänta studerande, som inom Teologiska Fakulteten idkar studier för att inträda i svenska protestantiska kyrkans tjänst, samt den tredje fattige Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att skydda, bevara, främja restaurering och underhålla det gamla kulturminnesskyddade renässansslottet på fastigheten Bergsjöholm, samt att verka för att byggnaden och dess miljö upplåtes till allmänheten, ävensom att anordna arrangemang i slottsbyggnaden eller i anslutning till denna Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar. -
Stiftelsens ändamål är att upprätthålla en konstsamling i ett lokalt museum. -
Stiftelsens ändamål är understöd åt mindre bemedlade änkor och barn efter borgare, som vid sin död tillhörde Lunds stad. -
Stiftelsens ändamål är att meddela undervisning, dels åt förskolebarn, dels åt barn i skolpliktig ålder, dels åt äldre ungdom. Undervisningen skall meddelas i former som står i huvudsaklig överensstämmelse med vad som säges i skollagens § 34 och i övrigt Läs mer ... -
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att utan begränsning till viss familj eller vissa familjer eller bestämda personer till Stiftelsen Bladins skola i Malmö lämna understöd för främjande av barn och ungdoms utbildning. För det fall Stiftelsen Bladins skola inte längre Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att främja och stödja den vetenskapliga forskningen rörande diabetes, att verka för utbildning av personal inom de olika vårdsektorerna avseende diabetes, att främja utarbetandet av nya undersöknings- och behandlingsmetoder avseende diabetes, att verka för ökad upplysningsverksamhet rörande Läs mer ... 908 340 kr
Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till stipendier för blekingsk hembygdsforskning, historisk, arkeologisk eller naturvetenskaplig. -
Stiftelsen har till ändamål att förvalta dess samlingar och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet, regional utställningsverksamhet liksom annan därmed förenlig kulturell verksamhet. Stiftelsen äger även, i egen regi eller genom särskilt Läs mer ... -