Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 20 942 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Rapatacstiftelsen skall tillhandahålla lokaler för verksamhet som kan tillgodose behovet av mötesplatser för människor av olika ålder, kön, kulturell och religiös bakgrund, nationellt såväl som internationellt. Rapatacstiftelsen skall också säkerställa att verksamheten i lokalerna bedrivs enligt stiftelsens linjer. Läs mer ... 21 798 712 kr
Stiftelsens övergripande mål är, att kommunen och näringslivet gemensamt inom stiftelsen skall verka för spridning av – och kunskap om – teknik och ingenjörskonst.Stiftelsens ändamål är att främja forskning och utveckling inom främst området förproduktionsteknik och huvudsaklig inriktning mot verkstadsteknik.Stiftelsen Läs mer ... 5 124 813 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att stödja organisationen Läkare utan gränser genom att till denna organisation överföra avkastningen av det av Stiftelsen förvaltade kapitalet, att av Läkare utan gränser användas till det dess styrelse finner lämpligt. Läs mer ... 1 296 162 kr
Den årliga avkastningen skall användas till stipendier som tilldelas elever från Säffle kommun som genomgått gymnasieutbildning i Säffle och som önskar vidareutbilda sig. 3 017 733 kr
SAKAB Kumla Miljöstiftelse har till ändamål att, utan begränsning till visst eller vissa företag eller till viss eller vissa familjer eller personer, främja vetenskaplig forskning till utveckling av metoder för avfallsminskning, återvinning och slutlig kvittblivning av avfall samt allmän vetenskaplig Läs mer ... 5 369 665 kr
Stiftelsens ändamål skall vara:att främja vård, fostran och utbildning av barn och ungdomar, som är eller varit psykiskt sjuka,att främja vård av behövande psykiskt sjuka, särskilt schizofrena,att främja vetenskaplig undervisning och forskningbeträffande psykiskt sjukas, särskilt schizofrenas, medicinska, sociala, ekonomiska och Läs mer ... 2 712 329 kr
I syfte att främja ungdoms vård och fostran skall Värmlands Scoutdistrikt av Sveriges Scoutförbund mottaga kapitalavkastningen, att tilldelas Karlstads Scoutkår, Sjöscoutkåren i Karlstad samt Västerstrands Scoutkår. 4 305 452 kr
Att bedriva social veksamhet bland behövande barn ovch ungdom,äldre, sjuka och andra inom Delsbo församling 482 555 kr
Att främja ungdomars utbildning genom att lämna bidrag till behövande studerande för universitetsstudier och högre utbildning. 9 966 098 kr
Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag till barns och ungdomsvård och fostran på kulturell och kristen grund i första hand i Sandviken men även inom landet i övrigt. Den kan för ändamålet lämna studiestipendier samt anordna konferenser och kurser. Läs mer ... 90 497 416 kr