ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att räntan på kapitalet årligen tilldelas inom socknen hemmahörande, yngre, obemedlade, väl kända män och kvinnor, minst en högst fem, vilka önska bedriva studier vid högre läroanstalt med företräde för den eller dem, som ämna studera jordbruket eller någon av dess binäringar vid något av Statens högre institut, där sådan undervisning meddelas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Prosten och Prostinnan J Anderssons donationsfond för Norra Strö socken
Organisationsnummer:838202-1585
Adress:
  • Kristianstads kommun
  • Västra Storgatan 12
  • 291 80 Kristianstad
Telefonnummer:044-13-50-00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:55 209 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS