Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 20 943 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Att främja och understödja till Sverige anknuten vetenskaplig forskning. Därvid skall gälla att verksamheten skall ges en betydande flexibilitet och att i princip inte något forskningsområde skall vara uteslutet från möjligheten att erhålla bidrag från fonden, men att företräde skall Läs mer ... -
Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel tillförts kapitalet, får efter beslut av riksarkivet användas till vetenskapligt ändamål såsom utgivning av svenskt diplomatarium och andra historiska handlingar samt arkivvetenskapliga och historiska studier och studieresor.Avkastningen får inte användas för ändamål som Läs mer ... -
Fondens ändamål är att genom ekonomiska bidrag stödja historisk och arkivvetenskaplig forskning inom det svanska arkivväsendet. -
Fondens ändamål är att genom ekonomiska bidrag stödja svenskt arkivväsen i vidaste mening, svensk folkminnesvård och humanistisk forskning med anknytning till svenska arkiv och museer. -
Stiftelsens ändamål är att främja utbildning och/eller vetenskaplig forskning.Stiftelsen ska stödja utbildnings- och/eller vetenskapliga forskningsprojekt som bedrivs av organisationer i det civila samhället och/eller vid universitet/högskolor, samt ska kunna ge stöd till individer för deltagande i viss sorts utbildning eller Läs mer ... -
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att informera och utbilda idrottsungdomar inom framförallt cykel om riskerna, påföljderna, oetiska och allt annat ont som missbruk av dopningspreparat medför.Genom att söka upp och/eller bjuda in ungdomar till föreläsningar, workshops och utbildningar uppnås ändamålet.Stiftelsen Läs mer ... 75 175 kr
Efter min dotters död skall från fonden utgå två årliga understöd, hvardera å 1.000 ekronor, att såsom uppfostringsbidrag, stipendier eller pensioner tilldelas medlemmar af Ridderskapet och Adeln med förträdesrätt för dem, som tillhöra adliga ätten n:r 86 Stuart, och bland Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att med stiftelsens avkastning bestrida kostnader för renoveringsinsatser och kulturell verksamhet inom Riddarholmskyrkan och Hovstaten. Efter beslut av Statschefen kan i särskilda fall även stiftelsens kapital tas i anspråk för den verksamhet som stiftelsen skall stödja. Stiftelsens Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är till vård av behövande ålderstigna, kroppsligt sjuka och lytta. -
Stiftelsens ändamål är att medlen, sedan 10 % avsats till kapitalet, skall användas till ”vård av behövande åldersstigna, kroppsligt sjuka och lytta”. Utdelningen skall ske först sedan kapitalet ökat till 200 000 kronor. Utdelning får ej ske till alkoholister, narkomaner, Läs mer ... -