Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 21 034 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Att trygga utfästelser om pension, som givits av Veryday AB, 556516-1675, i fortsättningen benämnt arbetsgivaren – åt dess arbetstagare som tillika är eller varit delägare, eller deras efterlevande.Stiftelsen skall även ha till uppgift att trygga sådana utfästelser som ingår i Läs mer ... -
Att trygga utfästelser om pension, som givits av Fargo Konsult i Stockholm AB (arbetsgivaren) åt dess arbetstagare som är eller varit medlemmar eller suppleanter i bolagets styrelse eller deras efterlevande.Stiftelsen skall även ha till uppgiftatt trygga sådana utfästelser som ingår Läs mer ... 1 894 576 kr
Att trygga utfästelser om pension, som givits av Tom Flobecker AB åt dess arbetstagare som har bestämmande inflytande över bolaget och tillika är aktieägare samt deras närstående, varvid närstående avses sådana personer som uppräknas i 32 § punkt 14trettonde stycket Läs mer ... -
Att trygga pensionsutfästelser, som Bröderna Fredriksson i Saltsjö-Boo AB lämnat gentemot anställda, som är eller varit av bolagsstämman valda medlemmar eller suppleanter i bolagets styrelse eller till efterlevande efter sådana anställda. Sådan utfästelse må endast avse pension, som uppfyller de Läs mer ... -
Att trygga pensionsutfästelser som Förhandlingskonsult AB (bolaget) lämnat till anställda, som är eller varit ledamöter eller suppleanter i bolagets styrelse, därtill utsedda av bolagsstämman, eller till efterlevande efter sådana anställda. Sådana utfästelser må endast avse pension, som uppfyller de i Läs mer ... -
Att trygga pensionsutfästelser, som Holmström Management i Täby AB, (org nr 556382-9406) lämnat gentemot anställda, som är eller har varit medlemmar eller suppleanter i bolagets styrelse, eller till efterlevande efter sådana anställda. Sådan utfästelse må endast avse pension, som uppfyller Läs mer ... -
att trygga utfästelser av pension, som givits av Skölds Damkläder AB åt dess arbetstagare, som enligt bolagsstyrelsens beslut är eller varit anställda i förtoendeställning, eller deras efterlevande. Stiftelsen skall dock ej ha till uppgift att trygga sådana utfästelser, som ingår Läs mer ... 1 197 281 kr
Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelse om pension, som givits av företaget Bernt H Johansson AB, org. nr. 556073-3932, i fortsättningen benämnt arbetsgivaren, åt dess arbetstagare eller deras efterlevande. -
Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pensionsförmåner som lämnats av arbetsgivare – enligt förteckning i bilaga till stadgarna – åt arbetstagare, tidigare arbetstagare eller deras efterlevande. -
Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pension, som givits av Bygga Bo i Sverige AB åt dess arbetstagare som är eller varit medlemmar eller suppleanter i bolagets styrelse eller deras efterlevande.Stiftelsen skall även ha till uppgift att trygga Läs mer ... -