Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 21 990 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Hvaraf räntan – sedan förvaltningskostnaden afdragits – är avsedd att bilda en pension, som årligen tilldelas en fattig fröken, som är inskrifven i Vadstena Adliga Jungfru Stift, har fyllt 56 år och är i behof af understöd.Dock gör jag härvid Läs mer ... -
Avkastningen skall gå till fattiga sockenbor. -
Stiftelsens syfte är att stödja idéer och projekt som utvecklar entreprenörskap, kompetens, samverkan och innovation, främst ur ett socialt hållbart perspektiv. Stiftelsen ämnar stödja individer och organisationer med idéer som utvecklar samhället, ökar välmående och skapar balans mellan feminin och Läs mer ... 335 kr
Stiftelsens syfte är att hjälpa utsatta barn som riskerar eller som går igenom mobbning. Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer som skapar trygghet och förståelse dels hos de utsatta dels hos förövaren. Stiftelsen ska främja initiativ som förändrar perspektivet krig Läs mer ... 2 385 kr
Stiftelsens ändamål är att avkastningen av stiftelsens förmögenhet skall användas till ungdomsidrott i Tanums kommun, huvudsakligen Tanumshede och i första hand till fotbollscupen Emils Cup. Resterande avkastning utdelas enligt styrelsebeslut. Utdelning ur fonden skall årligen ske fr om 2000 för Läs mer ... -
Stiftelsen har till ändamål att förebygga, upptäcka och behandla psykisk ohälsa på skolor och i föreningar med hjälp av digitala tjänster. 30 000 kr
Stiftelsen har till syfte att företräda konstnären Richard Brixel och hans konst. Stiftelsen ska därvid befrämja att Richard BrixelŽs konst får ett permament museum liksom stiftelsen kan befrämja möjlighet till utställningar på andra museer och institutioner. Stiftelsen ska också bistå Läs mer ... -
Att verka för att minska den psykiska ohälsan i samhället genom att främja omsorg om barn och unga inom sagda område. Ändamålet kan uppfyllas genom behandling såväl individuellt som i grupp men även genom opinionsbildning och utbildning samt övriga ändamålsfrämjande Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt eller på andra sätt stödja enskilda, ideella organisationer och föreningar, eller andra som arbetar med att främja hälsa och välmående samt förebygga fysisk såväl som psykisk ohälsa för människor, oavsett kön, ålder, ursprung, trostillhörighet, sexuell Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål ska vara att i Sverige och globalt hjälpa personer med funktionsnedsättning av olika art och grad att leva ett mer jämlikt och inkluderande liv. Detta kan bl.a. ske genom tillhandahållande av produkter,tjänster och ekonomisk hjälp för Läs mer ... -