ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt eller på andra sätt stödja enskilda, ideella organisationer och föreningar, eller andra som arbetar med att främja hälsa och välmående samt förebygga fysisk såväl som psykisk ohälsa för människor, oavsett kön, ålder, ursprung, trostillhörighet, sexuell läggning eller politisk åskådning. Stiftelsen verkar för att främja såväl fysisk aktivitet som psykiskt välmående eller annat som bidrar till en ökad livskvalité. Stiftelsen kan samverka med andra aktörer. Stiftelsen kan även utdela stipendier till såväl enskilda individer och andra aktörer såväl inom ideell och offentlig verksamhet som företag i Sverige och utomlands.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Matchplay Charity
Organisationsnummer:802481-3019
Adress:
  • Hantverkaregatan 3
  • 262 52 Ängelholm
Telefonnummer:0739-30 70 10
E-post:micke@matchplaybusiness.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS