ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja det fransk-svenska kultursamarbetet genom att uppmuntra och stödja översättningar av vetenskapliga verk från de båda språken och i första hand från svenska till franska.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Cartesiusstiftelsen
Organisationsnummer:802008-2502
Adress:
  • Stockholms Universietet
  • Romanska och Klassiska Institutionen
  • 106 91 Stockholm
Telefonnummer:070-720 40 18
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS