ÄNDAMÅL

2 Stiftelsens ändamål2.1 Stiftelsen ska ha till ändamål att stödja MS-forskning i Sverige, dvs, forskning i Sverige om multipel skleros.2.2 I första hand ska sådan MS-forskning stödjas som bedrivs vid Neuroimmunologiska enheten, Institutet för klinisk neurovetenskap, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, eller om denna institution vid tidpunkten för stiftelsens bidrag har ändrat namn, plats eller inriktning, annan institution vid Karolinska universitetssjukhuset eller vid Karolinska Institutet, Stockholm, som bedriver MS-forskning med hög kvalitet. I andra hand ska sådan MS-forskning stödjas som vid var tid anses ledande på MS-forskning i Sverige, eller annan MS-forskning i Sverige som bedrivs med hög kvalitet, eller annan verksamhet som främjar MS-forskningen i Sverige.2.3 Ändamålen enligt ovan kan också främjas genom att pris instiftas eller stipendier utdelas för förtjänstfulla insatser inom de områden som nämns i punkterna 2.1 och 2.2 ovan…4 Användning av avkastning från stiftelsens tillgångar4.1 Den årliga avkastningen av stiftelsens egendom ska, efter styrelsens beslut, tas i anspråk för sådana ändamål som angivits i punkten 2 ovan genom att ett kontant årligt bidrag utges till antingen ett stipendium till viss forskare, eller till ett specifikt forskningsprojekt avseende MS-forskning i Sverige. Den årliga utdelningen får högst motsvara dels den årliga avkastningen på stiftelseförmögenheten, dels högst tio (10) procent av stiftelsens samlade förmögenhet, varvid stiftelsens styrelse också ska beakta stiftelsens fortbestånd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Christer Lindgrens och Eva Fredholms stiftelse till stöd för MS-forskning
Adress:
  • A1 Advokater
  • Riddargatan 13 A
  • 114 51 Stockholm
Telefonnummer:08-54581100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS